FIBROCELL MUCİZESİNE HAZIR MISINIZ?

KÖK HÜCRE YENİLENMESİ


Doku mühendisliği, belirli bir organdan izole edilen hücrelerin gerekli büyüme faktörleri ve diğer etken maddelerin eşliğinde uygun bir matriks içerisinde proliferasyonu ile birlikte daha sonrasında implantasyonuna dayanan bir tekniktir.

Hücresel tedaviler doku mühendisliğinin parçalarından biridir. Hücre, doku mühendisliğinin temel unsuru olup bozulan bir dokunun rejenerasyonundan sorumludur. Hücresel tedaviler özellikle sağlık alanında yüzgüldürücü sonuçlar vermekte ve tercih edilerek kullanılmaktadır.

Hastanın kendi hücrelerinden elde edilen, zamanın etkilerini geriye çeviren Otolog Fibroblast Hücresel Tedavi yöntemidir.

Doku kaybı nedeniyle her yıl Amerika Birleşik Devletlerinde milyarlarca liraya mal olan operasyonlar yapılmaktadır. Su anki tedavi seçenekleri arasında bir başka sağlıklı dokudan ya da farklı bir bireyden doku transferi ya da kayıp dokuya destek olmak amacıyla kullanılan medikal cihazlar ve kayıp dokunun metabolik ürünlerini nötralize edecek olan farmakolojik suplementlerdir. Halihazırdaki tedavi yöntemlerinden kaynaklı problemler arasında doku ve organ donorlarının sınırlı sayıda bulunması, potansiyel doku komplikasyonları örneğin uygunsuz doku implantasyonu ve immunosupresanlara bağımlılık, mekanik cihazların sınırlı dayanıklılığı ve farmakolojik suplementasyonun uzun süreli ve kompleks oluşu yer almaktadır. Bu problemlerin çözümlenebilmesi için doku mühendisliği yaklaşımıyla dejenere olan dokunun yerine kolajen veya fibrin jele destekli yaşayan doku benzeri yapıların oluşturulması son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. In vitro olarak bu doku benzeri yapıların yara tedavisinde kullanımı doku yenilenmesinde yeni bir alandır.

Özellikle savaş, kaza ya da doğumda meydana gelen doku kayıpları, ülser kaynaklı kronik yaralar, akne, skar, suçiçeği izleri, periodontolojik uygulamalar, kellik tedavisi ve rhytid ve kırışıklık amaçlı estetik terapi alanlarında kültive edilmiş fibroblast tedavisi Avrupa ve Amerika’da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

FibroCell, zamanı geriye çeviren bir HÜCRESEL TEDAVİ yöntemidir. Otolog olduğundan dolayı allerji riski minimumdur.

• Kapanmayan kronik yaraların tedavisinde
• Mezoterapi ile yapılabilecek yüz yenileme ( Facial rejuvenation ) uygulamalarında
• Akne veya suçiçeği gibi rahatsızlıklar sonrası oluşan çukurların doldurulmasında
• Yanık, geçirilmiş cerrahi ya da travmaya bağlı oyukluk ve nedbelerin tedavisinde
• Dudakların dolgunlaştırılmasında
• Yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır.

• Toksik değildir.
• Kalıcı ve uzun etkilidir.
• Karsinojenik değildir.
• Teratojenik değildir.
• Allerjik değildir.
• Hayvansal hastalık oluşturma riski yoktur.
• Yeterince elastiktir.
• Enjekte edildiği yerden başka yerlere kaymaz.
• Herkeste aynı etkilidir.
• Güvenlidir.